top of page

KSK EKEREN DONK

TESTTRAINING

KSK Ekeren Donk
Wij hebben uw aanvraag voor een testtraining goed ontvangen en danken u alvast voor de interesse in onze club KSK Ekeren Donk.

Met uitzondering van ons U6 en U7 team (5 & 6 jarigen), zijn al onze jeugdteams volzet. Indien er een plaats in de andere teams vrijkomt, dan zal KSK Ekeren Donk gericht de kandidaat spelers op de wachtlijst contacteren.

Voor onze seniorteams worden geen externe spelers aanvaard, aangezien we volop kiezen voor doorstroming van eigen opgeleide jeugd.

We have well received your request for test training and thank you in advance for your interest in our club KSK Ekeren Donk.

With the exception of our U6 and U7 team (5 & 6-year-olds), all our youth teams are full. If a place becomes available in the other teams, KSK Ekeren Donk will specifically contact the candidate players on the waiting list.

No external players are accepted for our senior teams, as we fully opt for through-flow of home-grown youth.

bottom of page