top of page

Beste leden, trainers, ouders en supporters van KSK Ekeren Donk,

 

Graag stellen we ons even voor als nieuwe aanspreekpunten Integriteit (API) op onze sportclub. Ikzelf, Sanne Eysackers alsook Sofie Horemans zijn geëngageerd om deze rol op ons te nemen. 

Als API fungeren we als vertrouwenspersonen voor alle leden binnen onze voetbalvereniging.

 

Integriteit is een essentieel onderdeel van een gezonde en veilige sportomgeving. Het is van groot belang dat iedereen zich binnen onze club veilig en gerespecteerd voelt, zowel op als buiten het veld. Als API zullen Sofie en ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit gewaarborgd blijft.

 

Onze rol als API omvat verschillende taken. Allereerst zijn we beschikbaar voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. We bieden een luisterend oor en gaan vertrouwelijk om met alle informatie die met ons wordt gedeeld.

 

Daarnaast zullen we in de toekomst ook preventieve maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat integriteit binnen onze club wordt bevorderd. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er voorlichting gegeven zal worden over integriteit en gedragsregels, zowel aan spelers als aan ouders en trainers. 

 

Ook zullen we samenwerken met het bestuur om ervoor te zorgen dat er een duidelijk beleid is omtrent integriteit en dat dit beleid wordt nageleefd.

 

Het is belangrijk om te benadrukken dat als aanspreekpunt Integriteit wij een onafhankelijke positie innemen. Hierdoor zullen we objectief en neutraal handelen bij het behandelen van meldingen of klachten.

 

We benadrukken dat iedereen binnen onze club het recht heeft om zich uit te spreken over integriteitskwesties. Samen kunnen we ervoor zorgen dat KSK Ekeren Donk een veilige en respectvolle omgeving blijft voor iedereen die betrokken is bij onze mooie sport en warme club.

 

Mocht je vragen hebben, een melding willen maken of gewoon behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Je kunt ons bereiken via prosoccer data of ons aanspreken op de club. 

 

Laten we samenwerken om integriteit hoog in het vaandel te houden en ervoor te zorgen dat KSK Ekeren Donk een club is waar iedereen zich thuis voelt.

 

Met sportieve groet,

 

Sanne & Sofie 

Aanspreekpunt Integriteit KSK Ekeren Donk

API Sofie en Sanne website.jpg
bottom of page