afdrukken
Functie: TRAINER U17 PROV
Functie omschrijving:
Coaching
De spelers gemotiveerd houden is de grote uitdaging voor de jeugdtrainer. Het ganse seizoen door moet er creatief gezocht worden naar een manier om de spelers steeds opnieuw te prikkelen.
De juiste dingen zeggen en doen op het juiste moment spelen vast en zeker een doorslaggevende factor in deze opdracht.
De jeugdtrainers geven het goede voorbeeld betreffende sportiviteit, respect en discipline. De jeugdtrainers dienen er zich van bewust te zijn dat spelers en supporters hun gedrag op termijn gaan kopiëren.
Enkele tips:
 • Leer iedere speler goed kennen (karakterieel) door hem goed te observeren voor, tijdens en na de wedstrijd of training.
 • Reageer niet op een moment dat je woede of ergernis voelt. Onthoud het en gebruik het positief op een moment dat je rustig bent.
 • Durf je kwaad te maken wanneer dit een bewuste aanpak is
 • Wees altijd positief, opbouwend in coaching. M.a.w help de speler wanneer hij iets verkeerd doet ipv hem de grond in te boren.
 • Houd de coaching zo beperkt mogelijk dus laat je vooral horen wanneer iets echt goed of minder goed is. Bekijk dit uiteraard per individu
 • Maak er een gewoonte van om regelmatig eens een speler apart te nemen na de wedstrijd of training. Spreek zeker de spelers aan die een mindere periode doormaken en daar ook merkbaar van afzien.
 • Coach positief en sportief. Wees sportief tegen de scheidsrechter en tegenstrevers. Jeugdtrainers die constant kafferen, zullen merken dat spelers en ouders ook gaan kafferen
 • Winnen is niet het doel en mag nooit het doel worden. Het doel is opleiden en ontwikkelen !!!
Aanpak attitude ( afwezigheid, stiptheid, gedrag ….)
 
 • Op training met verwittiging = geen probleem ( 3x na elkaar = op de bank starten)
 • Op de wedstrijd met verwittigen = geen probleem ( 2x na elkaar = op de bank starten)
 • Op training of wedstrijd zonder verwittigen = eerstvolgende wedstrijd starten op de bank. (vanaf tweede maal = 1 wedstrijd geschorst)
 
Te laat komen
 • Op training of wedstrijd met verwittigen = geen probleem
 • Op training zonder verwittigen = verantwoordelijk voor het opruimen van materiaal na training
 • Op wedstrijd zonder verwittigen = op de bank starten
 
Onaanvaardbaar gedrag
 • Op training = schorsen voor de rest van de training en volgende wedstrijd starten op de bank
 • Op wedstrijd = schorsen voor de rest van de wedstrijd en volgende wedstrijd op de bank starten.
 • Geef geen sanctie als die op voorhand niet gekend is door de speler(s)
 • Geef de speler het voordeel van de twijfel, als je niet 100% zeker bent
 • Wees als jeugdtrainer een voorbeeld voor de groep. Doe dus zelf niet wat een speler ook niet mag.
 • Bestraf nooit door het geven van een geldboete
 • Vooraleer een speler geschorst wordt voor een wedstrijd, worden de ouders gewaarschuwd of uitgenodigd voor een gesprek.
Trainingen
 • Er wordt 2x per week getraind.
 • Er wordt getraind volledig conform het jeugdopleidingsplan van KSK Donk.
 • Vakken- of circuittraining is verplicht van U6 tot en met U13. Elke training bevat een opwarmvorm, techniekvorm, pass- en trapvorm, afwerkvorm en een wedstrijdvorm. Tot en met U13 kan u de opwarmvorm uitvoeren met een individuele techniekvorm.
 • De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor de opleiding van de spelers. Dit vereist een goede voorbereiding van de trainingen. Ga uit van de wedstrijd en de individuele kwaliteiten van je spelers, daarbij goed rekening houdend met de leeftijdskenmerken.
 • De jeugdtrainer alleen geeft de richtlijnen tijdens de trainingen.
 
Materiaal en discipline
 • Elke ploeg dient zijn ballen van de ploegnaam te voorzien en een nummer. Iedere speler heeft zijn bal met bijhorend nummer. Niemand verlaat de training alvorens alle ballen aanwezig zijn. Bal weg is zoeken tot hij gevonden is.
 • Iedere ploeg krijgt trainingshesjes en bewaart en wast deze zelf.
 • Iedere jeugdtrainer zorgt na de training voor het terugplaatsen van het gebruikte materiaal en zet de verplaatsbare doelen op de juiste locatie naast het veld.
 • Iedere ploeg krijgt een vaste kleedkamer voor de trainingen.
 • Tijdens de training is de kleedkamer op slot en de sleutel wordt in bewaring gegeven in de kantine.
 • Iedere jeugdtrainer is verantwoordelijk voor het bewaken van de kleedkamerafspraken à het reinigen van de kleedkamer, de verwarming afzetten (antivriesstand), de lichten uit en de deur op slot.
 • Iedere jeugdtrainer houdt na de trainingen toezicht aan de kleedkamer tot de laatste speler uit de kleedkamer is.
 • De jeugdtrainers dienen de spelers/ouders tijdig te verwittigen bij afgelasting van een training.
 
Spelersopvolging – www.trainerssite.nl
 • Iedere jeugdtrainer dient de trainingsaanwezigheden na de training te registreren in het spelersvolgsysteem
Wedstrijden
 • De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor de opstelling van zijn ploeg en dient de wedstrijdvoorbereiding goed op voorhand uit te werken.
 • De jeugdtrainer alleen geeft de richtlijnen tijdens de wedstrijden.
 • De wedstrijdtactiek verloopt volledig conform het jeugdopleidingsplan van KSK Donk
 
Materiaal en discipline
 • De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor het goed beheer van de kledij (was, …)
 • De jeugdtrainer zorgt ervoor dat iedere speler zijn trainingspak aanheeft voor en na de wedstrijd.
 • De jeugdtrainers is verantwoordelijk voor het organiseren van vervoer naar wedstrijden op verplaatsing (afspraken maken met ouders ivm plaats van vertrek, reisroute, ….)
 • De jeugdtrainer zorgt ervoor dat de spelers in het bezit zijn van hun identiteitskaart bij officiële wedstrijden (vanaf U13).
 
Spelersopvolging – www.trainerssite.nl
 • Iedere wedstrijd wordt op voorhand door de jeugdtrainer geregistreerd in het spelersvolgsysteem, inclusief de ploegopstelling/formatie.
 • De spelers/ouders worden door de jeugdtrainer verwittigd betreffende de wedstrijd via het mailingsysteem van het spelersvolgsysteem.
 • De jeugdtrainer kan alle gegevens tijdens de wedstrijd registeren via de mobiele app van www.trainerssite.nl, namelijk voetbalclub2000.nl
 • Iedere wedstrijd dient geëvalueerd te worden in het spelersvolgsysteem: doelpunten voor en tegen, assists, wissels, gele en rode kaarten en een wedstrijdbeoordeling van iedere individuele speler.
 
Opvolging en evaluatie
 • Iedere jeugdtrainer maakt op 15 november en 15 maart van iedere speler een individuele evaluatie op in het spelersvolgsysteem (veldspeler of doelman)
 • Iedere jeugdtrainer dient problemen met spelers en/of ouders te melden aan de jeugdcoördinator of Jeugdvoorzitter
 • Iedere jeugdtrainer Is verplicht aanwezig op de vergaderingen met jeugdbestuur