afdrukken
Functie: VOORZITTER & PENNINGMEESTER
Functie omschrijving:
 • Leidt en heeft de algemene eindverantwoordelijkheid van de vereniging in al haar geledingen
Taken VOORZITTER & PENNINGMEESTER :
 • Delegeert de verschillende taken binnen het bestuur en neemt de eindverantwoordelijkheid op
 • Neemt definitieve beslissingen bij knelpunten
 • Opmaak van het beleidsplan in samenwerking met de andere leden van de raad van bestuur
 • Toezicht op uitvoering beleidsplan en bijsturen indien nodig
 • Verantwoordelijke voor een goede invulling van alle functies door competente personen
 • Toezicht op correcte navolging van de statuten en bijsturen indien nodig via algemene vergadering
 • Opmaak van een huishoudelijk reglement in samenwerking met andere leden van de raad van bestuur
 • Toezicht op de opvolging van het huishoudelijk reglement en ingrijpen, indien nodig
 • Verantwoordelijke voor goede taakomschrijvingen van alle bestuursfuncties, sportieve functies en medewerker-functies
 • Is eindverantwoordelijke voor contracten met leveranciers, stad Antwerpen en AG Vespa
 • Opstellen van een actiekalender in samenwerking met de andere leden van de raad van bestuur en toezicht houden op de actiekalender (=jaarkalender)
 • Planning van vergaderingen, waaronder de algemene vergadering
 • Opmaak van de agenda voorafgaand aan de vergadering
 • Vergaderingen, waaronder de algemene vergadering voorzitten
 • Bijwonen vergaderingen van het jeugdbestuur
 • Bijwonen externe vergaderingen (LAVA, VFV, KBVB, Stad Antwerpen, Ekeren)
 • Nakijken uitgewerkte notulen, voordat deze verspreid worden
 • Beoordelen post, niet bestemd voor Secretaris, Ondervoorzitter, Penningmeester, Jeugdvoorzitter, Sportief Coördinator Seniors en Scheidsrechter Coördinator
 • Behandeling van klachten
 • Tekenen voor Kamer van Koophandel registratie
 • Als tweede, na de penningmeester, tekenen bij de bank
Verantwoordelijkheden VOORZITTER & PENNINGMEESTER :
 • Is samen met de Penningmeester verantwoordelijk voor het financieel beheer van KSK Donk
 • Is samen met de Secretaris/GC verantwoordelijk voor het administratief beheer van de vereniging
 • Is samen met de PR & Communicatie verantwoordelijke verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en het sponsorbeleid
 • Is samen met de Kantine Coördinator verantwoordelijk voor het beheer van de kantine
 • Is samen met de Jeugdvoorzitter verantwoordelijk voor het beheer van de jeugd
 • Is samen met de Coördinator Seniors verantwoordelijk voor het beheer van de seniors
 • Is verantwoordelijk voor het onderhoud van de accommodatie
 • Is verantwoordelijk voor investeringen in de accommodatie