Clubinfo

  1. Inleiding

Actueel hebben veel voetbalclubs het zeer moeilijk om te overleven omwille van werkingsproblemen en/of financiële problemen. KSK Ekeren Donk heeft deze problemen niet, omdat het niet puur onderhoudend werkt, maar werkt in functie van groei. De club investeert enorm in het interne beleid, als in het externe beleid.

KSK Ekeren Donk werkt in al haar projecten en doelstellingen  volgens het ‘High Performance Club’ model (HPC). Dit model is door KSK Ekeren Donk zelf ontwikkeld en zal er voor zorgen dat KSK Ekeren Donk een High Performance Club wordt en blijft.

Het clubbeleidsplan overkoepelt alle andere procedures en instructies en zal samen met het HPC model ervoor zorgen dat we onze doelstellingen duidelijk kennen en behalen.

  1. Missie

KSK Ekeren Donk is een ‘high performance club’ met volgende kernmerken:

· Inspirerend en toonaangevend voor andere amateurvoetbalclubs

· Grootste voetbalclub van Ekeren

· IJzersterk intern en extern beleid

· Een jeugdopleiding volledig conform de voetbalvisie van de KBVB

· Seniorteams met minimaal 70 % eigen opgeleide spelers

· Een moderne en passende accommodatie

  1. Visie

KSK Ekeren Donk wil het voetbal in Ekeren en omstreken centraliseren en professionaliseren binnen zijn club en de decentralisatie en het amateurisme op korte en/of langere termijn wegwerken. Om dit te realiseren moeten we veder inzetten op het volgende:

· Gebruik van het ‘High Performance Club’ model door alle commissies voor het behalen van doelstellingen of projectuitvoering à High Performance Club Model (HPC)

· Efficiënte en effectieve clubwerking à Commissieorganogram, cluborganogram, commissiebeschrijvingen, functiebeschrijvingen en actieve SWOT werking

· Goede financiële resultaten gekoppeld aan ruim investeringsbudget voor de club en jeugd à Financieel LT-Plan

· Ieder lid moet een sterke binding hebben met de club en trots zijn om KSK Ekeren Donk te vertegenwoordigen à Ledenbehoudsplan & ledenwervingsplan

· Goede interne en externe communicatie à Communicatieplan

· Uitmuntende jeugdwerking met gewestelijk & provinciaal jeugdvoetbal à Jeugdbeleidsplan, jeugdopleidingsplan, jaarplannen, functiebeschrijvingen, scoutingsplan, opvolging en evaluatie

· Uitmuntende seniorwerking met 1ste elftal in 2de provinciale met 70 % eigen opgeleide spelers à Postformatie en doorstroomdoelstellingen

· De Club sportief naar buiten treedt en Fair Play hoog in het vaandel draagt à Panathlon verklaring

Contact

KSK Ekeren Donk
Sportcomplex De Oude Landen 135/1
2180 Ekeren
E-mail: info@kskdonk.be
Tel: 03/645 25 67
Terug naar boven